FANDOM


Kosmologia planarna Torilu przypomina drzewo o wielu konarach. Plan Materialny, Plan Cieni i Plan Eteryczny, współistnieją ze sobą, tworzą pień tego drzewa. Gałęziami są Plany Wewnętrzne oraz Plany Zewnętrzne.

Niemal każdy konar ma swoje własne odgałęzienia, którymi są święte krainy bogów, którzy tam mieszkają. Rzeczone krainy to niemal osobne półplany.